Foto: Stefan Tell

Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Kansliet för litteraturpriset är placerat på Kulturrådet och ansvarar för administration, kommunikation, stöd till juryn, ekonomi och alla aktiviteter som rör priset och evenemang med pristagarna.

För löpande information om priset och pristagarna rekomenderar vi vår blogg,  Följ oss också gärna på Twitter och Facebook!

Söker du ytterligare information eller vill beställa trycksaker, kontakta oss på litteraturpris@alma.se.

Allmänhet och medier är välkomna att kontakta kansliet med frågor och synpunkter kring priset:

Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Besök: Borgvägen 1–5, Stockholm

Telefon: 08-519 264 00
Fax: 08-519 264 99
E-post: litteraturpris@alma.se
Internet: www.alma.se

Faktureringsadress:

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Statens kulturråd
FE-154
838 80 Frösön

Organisationsnummer 20 21 00-12 80

Kontaktpersoner:

Helen Sigeland, kanslichef
Tfn: 08-519 264 33
Mobil: 076 540 10 33
Fax: 08-519 264 99
E-post: helen.sigeland@alma.se

Lisa Haglund, handläggare
Tfn: 08-519 264 53
Mobil: 076 540 10 53
Fax: 08-519 264 99
E-post: lisa.haglund@alma.se