If literature can enrich and transform our lives and those of our children, as I think it can, it begins to do so by pleasing our senses.

 

Pristagarföreläsningar av Philip Pullman

I sin pristagarföreläsning talade Philip Pullman om språkets betydelse i barnlittereturen, om sin syn på talang och arbete, men också om barns mottagande och inlevelse i litteratur och hur detta borde påverka skolan.

Ladda ned pristagarföreläsningen