Festkväll på Internationale Jugendbibliothek

Det internationella barnboksbiblioteket i München startades efter andra världskriget, som en satsning på fred och kulturellt utbyte.

Sedan 2009 är det tradition att biblioteket välkomnar mottagaren av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och presenterar dess verk för den tyska publiken.

Efter ett inledninsanförande av bibliotekschefen Doktor Christiane Raabe, hålls ett festtal till Kitty Crowthers ära av den tyska illustratören Judith Drews. Kitty Crowther presenterar också sitt arbete. Ett antal av hennes titlar finns redan på tyska, och intresset för att sprida fler är stort bland de tyska förlagen.

 

Illustrationen ovan är den detalj ur Kitty Crowthers Mon ami Jim.