Isol om sina verk

Kulturhuset den 21 maj

Årets pristagarföreläsning genomfördes som ett samtal mellan Isol och bilderboksspecialisten och juryledamoten Ulla Rhedin. Samtalet inleddes med att Lennart Eng, konstnär, grafisk formgivare och juryledamot hälsade välkomna och presenterade Isol och Ulla Rhedin.

Isol började med att läsa högt ur boken It’s useful to have a duck : It’s useful to have a boy, och samtalade sedan med Ulla Rhedin kring det ”dubbelberättande” perspektiven i boken. Samtalet ledde publiken vidare på en resa genom Isols arbeten och handlade både om hennes tankar kring användandet av tekniker och hennes sätt att förmedla en mångtydighet och att läsaren själv får tolka innebörden i hennes böcker och bilder.

Hon gav även en inblick i arbetsprocessen genom exempel från boken Doggy slippers (Pantuflas de perrito). Skisserna gav en bild av mängden komplicerat arbete som ligger bakom tillsynes enkla illustrationer.

Evenemanget var ett samarbete mellan Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och Kulturhuset.