Föreläsning på IJB i München

Onsdag 22 maj

Isol föreläste på Internationale Jugendbibliothek, IJB (Internationella ungdomsbiblioteket) i München.

Programmet inleddes av bibliotekschef Christiane Raabe, och följdes av en kort introduktion av Isols verk av Hildegard Gärnter, chef för det österrikiska förlaget Jungbrunnen. Sedan gav Isol en presentation av sitt arbete och sina verk. Föreläsningen handlade både om hennes arbeten som illustratör och författare, som om arbetet med att bildsätta texter av andra författare.

Internationale Jugendbibliothek, kl. 19.00.

Öppet för alla. Fritt inträde, föranmälan.

Länk till IJB här.

Föreläsningen hölls på spanska med direktolkning till tyska.