Foto: Helene Andersson

Workshop med barn

Workshop med elever på Kulturhusets Rum för barn onsdag den 27 maj.

I årets workshop med barn, vissa med funktionshinder, använde PRAESA och Kulturhusets pedagoger alternativa sätt för barnen att ta till sig litteratur, genom berättande, dramatisering, sång, musik och eget skapande.