"Använd hjärnan, så tänker ni bättre"

 

Barns röst och rättigheter

Riksdagsbiblioteket bjöd in till ett samtal mellan Tamerinstitutet och Kamratpostens chefredaktör Ola Lindholm den 26 maj.

Tamerinstituet tror på och verkar för barns och unga rättigheter. Inte bara till skolgång och fritid, utan även till att göra sina röster hörda. I ett samtal med Ola Lindholm belyste de frågor om barns rättigheter, synen på unga och deras möjlighet att göra sig gällande i ett demokratiskt system.

Frågor som utveckling och ledarskap diskuterades och Tamerinstitutets representanter berättade om självupplevda erfarenheter av hur kreativitet och läsning hjälpt barn de mött och dem själva.

Medverkande: Renad Qubbaj, Tamerinstitutet och Ola Lindholm, journalist.