Läsning som fredsprojekt

Den 28 maj bjöd Sveriges ambassad i Tyskland, Kulturrådet och Internationale Jugendbibliothek in till en kväll om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Internationale Jugendbibliothek i München grundades av Jella Lepman strax efter Andra Världskriget. Jella Lepmans övertygelse var att barnböcker kan föra människor från olika kulturer närmare varandra och öka förståelsen mellan länder. Idag besitter Internationale Jugendbibliothek en av världens största internationella barnbokssamlingar och lockar över 35 000 besökare årligen. Besökarna, både barn och vuxna, kommer för att låna böcker och för att delta i en mångfald av arrangemang.

Medverkande i samtalet om ALMA och Tamerinstitutet gjorde bland andra bl.a. Dr. Christiane Raabe, Chef för Internationale Jugendbibliothek, Ruth Jacoby, Sveriges Ambassadör i Tyskland, Dr. Thomas Steinfeld, Kulturchef Süddeutsche Zeitung och Renad Quabbaj, generaldirektör Tamer Institute.

Dr. Steinfelds anförande resulterade i en artikel om Astrid Lindgrens författarskap som publicerades i Süddeutsche Zeitung och i Svenska Dagbladet.