"Livet är en sak man måste vara rädd om, förstår du inte det?"

 

Läsning och läkande

LitteraLund välkomnade Tamerinstitutet till Lund den 29 maj och ett samtal med Lars H. Gustafsson.

På Västbanken och i Gaza präglas vardagen för barn och unga av konflikten i området. Tamerinstitutet är en positiv motkraft. De skapar utrymme för barns egna kreativitet och uttryck, ger nya perspektiv och positiva förebilder genom litteraturen.

Hur kan barnböcker - läsningen på egen hand eller tillsammans i grupp - hjälpa barn som genomlevt traumatiska upplevelser? Hur kan bokens och ordens kraft bli nycklar för utsatta barn? Och hur jobbar man, rent praktiskt, för att ge barn bra litteratur och för att hjälpa dem till stärkt självkänsla? Dessa är några av de frågor som Tamerinstitutets medarbetare Abla Naser diskuterar tillsammans med barnläkare Lars H. Gustafsson, medlem i ALMA:s jury.Samtalsledare var Pia Paglialunga, biennalchef för bibu.se – nationell scenkonstbiennal för barn och unga i Lund. Hon har arbetat många år med frågor som rör barnkultur och relationen kultur/skola.

Mer om Litteralund
Litteralund är en bokfestival för barn och unga. Festivalen har dels ett årsprogram med olika läsfrämjande arrangemang under året och dels en bokfestival som sker under en vecka i oktober.

Årsprogrammet består bland annat av litteraturcirkel för bibliotekarier, ett program i maj med ALMA - pristagaren, samarbetsprojekt med skola och bibliotek och skrivarkurser för unga med mera.

Bokfestivalen har ett varierat innehåll där boken står i fokus och där även teater, film, musik och berättande får stor plats. Målet är att väcka nyfikenhet inför barn- och ungdomsboken och uppmuntra läslust, skrivande och kreativt skapande.