The Tamer is the person who transports the date seeds from the male palm tree to the female palm tree, which produces the fruit. This work reflects the Institute’s role in society, where it transfers knowledge and experiences from one person to another.

 

Böcker och framtidstro i Gaza och på Västbanken

Pristagarveckans gav en chans att höra Tamerinstitutets medarbetare själva berätta om allt från sitt dagliga arbete till sina visioner för framtiden.

I samtal med Agneta Edwards, journalist och medlem av prisets jury, belyste institutets medarbetare många olika aspekter av sitt arbete. Hur går det till att jobba i det stängda Gaza? Vad funderar Palestinska tonåringar över? Vad gör Lotta på Bråkmakargatan så populär bland barnen de möter? Och vilka konkreta mål har de för arbetet framöver?