Tamerinstitutet

Renad Qubbaj, generaldirektör, om utmaningarna i sitt arbete

Den största och svåraste utmaningen är att hantera de svårigheter som uppstår till följd av den israeliska militärockupationen som gör att våra anställda och böcker inte kan förflyttas mellan olika distrikt i landet eller till andra länder. Att de som arbetar för Tamerinstitutet i Gaza, Jerusalem och på Västbanken inte kan träffas, utan hela tiden måste diskutera projekt genom videokonferenser är en stor utmaning för oss.

En annan utmaning för Tamerinstitutets verksamhet är att barnlitteratur är en relativt ny konstform i vår region och att institutet är en av två organisationer i Palestina som är specialiserade inom detta område. Detta innebär ett tungt ansvar för Tamerinstitutet, som engagerar sig för alla olika aspekter av barnlitteratur, bland annat förlagsverksamhet och kvalitetshöjande åtgärder för barn- och ungdomsböcker i området. Institutet har sponsrat hundratals bokpratsevenemang om barnböcker på biblioteken, utbildat och sponsrat unga författare och illustratörer på amatörnivå samt dragit i gång landsomfattande kampanjer i syfte att föra ut läsandets betydelse för att skapa möjligheter för enskilda personer och samhället i stort.

Hela intervjun med Renad Qubbaj är publicerad på engelska här.