Föreskrift om ändring i föreskriften (KRFS 2003:1) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Statens kulturråds författningssamling
ISSN 0347-8548
KRFS 2003:5
Nr 5
Utkom från trycket i oktober 2003.
Beslutade den 29 september 2003.

1 § Statens Kulturråd föreskriver att 10§ föreskrift (KRFS 2003:1) om
litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne skall ha följande lydelse:

10 § Nominatorerna skall inbjudas att varje år skriftligen nominera kandidater till litteraturpriset. Nomineringarna skall sändas till Statens kulturråd och ha inkommit senast den 15 maj för nästkommande års prisutdelning. Juryn äger rätt att lämna för sent inkomna nomineringar utan avseende.

Denna föreskrift träder i kraft den 24 november 2003.

Statens kulturråd
Maj-Britt Theorin
Anna Cokorilo