Anna Cokorilo leder arbetet med litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne!

För ett par veckor sedan beslutade regeringen att ge Kulturrådet uppdraget att förbereda en första utdelning av det omfattande litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Nu är också en projektledare tillsatt. Det blir Anna Cokorilo, 29, från Stockholm som kommer att leda arbetet med att i första hand tillsätta en jury och upprätta rutiner och regler för nomineringsförfarandet. Priset på fem miljoner kr ska delas ut för första gången kommande sommar, så arbetet kommer att bedrivas under stark tidspress. Anna Cokorilo kommer närmast från den landsomfattande Läsrörelsen, där hon svarat för koordination och samordning av kampanjens alla projekt.

- Detta är en stor och utmanande uppgift. Jag känner mig hedrad, säger den nya projektledaren, som kommer att ha ansvar för planering, genomförande, uppföljning och budgetering av arbetet med litteraturpriset.

Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med bl.a. Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet, Svenska Barnboksakademin, IBBY (International Board of Books for Young People), IFLA (International Federation of Library Associations) och Vimmerby kommun m.fl. Tanken är att så många som möjligt bidrar med idéer och synpunkter på hur arbetet med priset utformas, eftersom priset bör ses som hela svenska folkets barn- och ungdomslitteraturpris.

Anna Cokorilo nås på tel. 08-519 264 08, mobil 070-602 51 15, e-post: anna.cokorilo@kulturradet.se, fax: 08-519 264 99.