Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne hos Kulturrådet

Det blir Kulturrådet som administrerar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Rådet kommer att härbärgera både kansli och jury. Det första priset delas ut under försommaren 2003.

Nu inleds arbetet med priset på Kulturrådet. Ett kansli ska byggas upp och en jury ska utses. Och runt om i världen ska band knytas med organisationer och institutioner som kan nominera kandidater.
- Det är en stor utmaning som vi tar oss an med glädje, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt.

Juryn kommer att bestå av 12 svenska ledamöter. Kulturrådet utser 11 ledamöter och Astrid Lindgrens familj utser en.

Eftersom Kulturrådet är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det betyder att inskickade nomineringar av priskandidater blir offentliga. Däremot är det inte säkert att själva arbetet i juryn blir offentligt. Det bestämmer juryn själv.

Den årliga prisutdelningsceremonin kommer att ske i Stockholm. Men juryn kommer förmodligen att sammanträda i Vimmerby och tillkännage pristagaren där.

Priset på 5 miljoner kr kan ges till både författare och barnboksillustratörer. Priset kan också ges till organisationer och institutioner som arbetar med att främja barns och ungas läsande, och på så sätt stärka barns rättigheter. Priset reserveras inte bara för skriven litteratur, utan kan även omfatta traditioner av muntligt berättande.

Under hösten kommer Kulturrådet att presentera närmare detaljer kring juryarbetet, nomineringsförfarandet och prisutdelningsceremonin.