Nyhetsbrev 2003

Litteraturprisets nyhetsbrev kom ut med sitt första nummer under 2003. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger om året. Kontakta litteraturprisets kansli för prenumeration på nyhetsbrevet.