Upphandling av prisceremoni för år 2004

Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp ceremonin av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2004.