Ett hundratal nomineringar från hela världen till nästa års litteraturpris

Juryns arbete med att gå igenom 2005 års nomineringar pågår fram till mars nästa år då tillkännagivandet av pristagare äger rum. Totalt är 118 kandidater nominerade, varav 87 inom kategorin författare/illustratörer/berättare och 31 inom kategorin läsfrämjande verksamhet. Juryns arbete består nu i att läsa böcker, gå igenom referensmaterial och fördjupa sig i projekt och organisationer. Listan över de nominerade kandidaterna och nomineringsinstanserna finns på www.alma.se.

Nomineringarna kommer från de 374 nomineringsinstanser världen runt som i januari bjöds in att föreslå kandidater till 2005 års pris. Det är andra året i rad som instanserna nominerar och tredje året som priset delas ut.

Listan över de nominerade kandidaterna och nomineringsinstanserna finns nedan.

Juryns arbete med att gå igenom samtliga kandidater pågår fram till mars nästa år då tillkännagivandet av 2005 års pristagare äger rum.

Årets mottagare av litteraturpriset är den brasilianska författaren Lygia Bojunga. År 2003 delades priset mellan den österrikiska författaren Christine Nöstlinger och den amerikanske illustratören och författaren Maurice Sendak.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA – Astrid Lindgren Memorial Award) har instiftats av den svenska regeringen och är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Priset på 5 miljoner kronor (ca USD 665 000 eller 543 000 Euro) delas ut årligen till författarskap, illustratörskap och läsfrämjande insatser i Astrid Lindgrens anda. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen samt att på global nivå främja barns rättigheter. Litteraturpriset administreras av Statens kulturråd.

Läs mer om litteraturpriset och nomineringsprocessen på litteraturprisets hemsida.

Kontakt
Larry Lempert, Juryns ordförande
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: +46 (0)70 463 12 20
E-post:larry.lempert@kultur.stockholm.se

Anna Cokorilo, Kanslichef
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm
Tfn: +46 (0)8 519 264 00/08, +46 (0)70 602 51 15
E-post:anna.cokorilo@alma.se