Om litteraturpriset på flera språk

Kansliet för litteraturpriset har tagit fram kort information om litteraturpriset på åtta språk utöver svenska och engelska som är prisets officiella språk. Språken är: kinesiska, arabiska, ryska, tyska, franska, spanska, italienska och portugisiska.

En folder om litteraturpriset på åtta språk finns också att gratis beställa från litteraturprisets kansli. Språken är: svenska, engelska, kinesiska, arabiska, ryska, tyska, franska och spanska.