Upphandling avseende produktion av 2005 års prisutdelning

Kulturrådet inbjuder till anbudsgivning avseende produktion av prisutdelningen för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Det internationella barn- och ungdomslitteraturpriset till Astrid Lindgens minne skall nu delas ut för tredje gången. Uppdraget avser planering, genomförande och uppföljning av prisutdelningsceremonin i maj 2005 samt kringarrangemang i direkt anslutning till ceremonin. Intentionen med prisutdelningen är att stärka barnlitteraturens ställning, fokusera på barns rättigheter och främja barns rätt till kultur.

Anbudet skall ha inkommit till Kulturrådet senast måndagen den 24 januari 2005. Frågor med anledning av upphandlingen ställs skriftligen till Anna Cokorilo, Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm, fax: 08-519 264 99, e-post: anna.cokorilo@kulturradet.se

Förfrågningshandlingar kan senast 2005-01-10 rekvireras från Statens kulturråd, Kansliet för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne eller laddas ner direkt i pdf-form nedan eller på www.kulturradet.se.

Läs och ladda ner:
Förfrågningsunderlag för produktion av prisutdelningen 2005 KUR 2004 (335 kB)

Bilaga 1 - Informationsmaterial om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne skickas separat per brevpost. Beställ materialet genom att skicka en e-post till: litteraturpris@alma.se

Bilaga 2
Utkast till avtal för produktion av prisutdelningen (325 kB)