Information


Astrid Lindgren
 

Astrid Lindgrens arkiv blir UNESCO-världsminne

Astrid Lindgrens arkiv på Kungl. biblioteket blir världsminne och har förts upp på UNESCO:s lista över arkiv och dokument av värde för mänskligheten "Memory of the World", som är arkivens och museernas motsvarighet till de mer kända Världsarven.

Arkivet är skänkt till Kungl. biblioteket av Astrid Lindgren och hennes efterlevande och är ett av de största enskilda arkiven i Sverige. Det omfattar förutom en omfattande brevsamling även stenogram, pressklipp, affischer, fotografier och originalmanuskript till böcker, filmer och teaterpjäser. Katalogisering pågår med stöd från Wallenbergstiftelserna och samlingen är ännu ej tillgänglig för forskning

Första gången svenska objekt förs upp på listan

Vid sitt sammanträde den 21 juni 2005 beslutade Unescos internationella rådgivande kommitté för Memory of the World att för första gången ta med svenska objekt på listan över arkiv/dokument av värde för mänskligheten. Även Emanuel Swedenborgs samlade verk som finns på Kungliga vetenskapsakademin beslutades att föras upp på listan av världsminnen. Totalt finns det nu 120 verk på listan. Vid den senaste uppdateringen tillfördes 29 olika verk. Bland tillskotten hör bröderna Grimms sagor.

Läs mer om arkivet och utnämningen på Kungl. bibliotekets hemsida