Beträffande anställning som assistent på ALMA alt Accessprojektet

Intresset har varit stort för de utlysta tjänsterna som assistent på ALMA och Accessprojektet. Kulturrådet har tagit emot över 500 ansökningar fram till sista ansökningsdag 9 december. Ett brev/ mejl kommer att skickas till samtliga sökande som bekräftar att Kulturrådet har tagit emot ansökan. Efter det kommer ett urval att göras av sökanden som kommer att kallas till intervju under januari månad. Rekryteringarna beräknas vara slutförda i februari.

Kontakt:
Maria Stein-Ymén, personalchef
Telefon: 08-519 264 02, 070-888 46 88
E-post: maria.stein.ymen@kulturradet.se