Föreläsning med Ryôji Arai på japanska och japansk afton


18.00-19.00 - Föreläsning med Ryôji Arai.

Språk: japanska
Plats: Stockholms stadsbiblioteks hörsal
Arrangör: Internationella biblioteket: www.internationellabiblioteket.se. Anmälan: www.sbi.kb.se


19.00-21.00 - Den japanska barnboken i närbild - föreläsning med japanska bilderbokskonstnärer.

Språk: japanska & svenska
Plats: Svenska Barnboksinstitutet/Stockholms stadsbiblioteks hörsal.
Arrangör och anmälan: www.sbi.kb.se.