Nomineringsprocessen till 2007 års pris påbörjas inom kort

Nomineringsprocessen till 2006 års pris pågår för fullt. Samtidigt arbetar juryn och kansliet med förberedelserna inför att bjuda in nomineringsinstanserna att nominera till 2007 års pris.

Litteraturprisets jury arbetar för närvarande med att utreda och läsa de nominerade kandidaterna till 2006 års pris, och nästa års pristagare meddelas i mars.

I januari inleds nomineringsprocessen till 2007 års pris och inbjudan till nominatorerna världen runt skickas ut. Precis som förra året kommer nomineringshandlingarna att finnas tillgängliga på samtliga FN-språk, dvs. arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Handlingarna finns även på svenska.

Revidering av listan över nominatorer

I december reviderar och kompletterar juryn listan över instanserna och slår fast vilka som kommer att bjudas in till den nästkommande nomineringsprocessen. I fjol bjöds 394 instanser in att delta i processen till 2006 års pris.