Nu startar nomineringsprocessen till 2006 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

Den 16 mars tillkännages 2005 års pristagare, men redan nu i dagarna bjuds 394 organisationer och institutioner från hela världen in att nominera kandidater till 2006 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Listan över nomineringsinstanserna revideras varje år. Nytt för i år är att även organisationer och institutioner inom serieområdet bjuds in att föreslå kandidater, och att nomineringshandlingarna finns tillgängliga på samtliga FN-språk: arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

Varje år bjuder litteraturprisets jury in nomineringsinstanser från hela världen att föreslå kandidater till priset. Nominatorerna är internationella, nationella och regionala instanser som organisationer och forskningsinstitutioner med anknytning till barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande. Alla länder i världen ges möjlighet att nominera. Förutom nominatorerna har även juryn rätt att föreslå kandidater. Litteraturpriset kan inte sökas. En förteckning över de behöriga nominatorerna finns på www.alma.se.

Varje nomineringsinstans har rätt att föreslå sammanlagt fyra kandidater inom kategorierna författare, illustratör, berättare och/eller läsfrämjande verksamhet. Nominatorerna har rätt att föreslå två kandidater från sitt hemland/region samt två utländska.

Sista datum att lämna in nomineringar är den 15 maj. När nomineringarna kommer in till Statens kulturråd som administrerar priset, blir de offentliga handlingar. Juryn inleder arbetet med att gå igenom förslagen så snart alla förslag har kommit in och i september publiceras listan över de nominerade kandidaterna till 2006 års pris. Pristagaren utses i mars nästkommande år.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Astrid Lindgren Memorial Award) har instiftats av den svenska regeringen och det är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Priset på 5 miljoner kronor (ca USD 650 000, 530 000 Euro) delas ut årligen till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande insatser i Astrid Lindgrens anda. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen samt att på global nivå främja barns rättigheter. Litteraturpriset administreras av Statens kulturråd. Mer information: www.alma.se.

Kontaktpersoner:
Anna Cokorilo, kanslichef för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: 08-519 264 00/06, 070-602 51 15
E-post: anna.cokorilo@alma.se

Larry Lempert, ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: 070-463 12 20
E-post: larry.lempert@kultur.stockholm.se

Förteckningen över de 394 nomineringsinstanserna som bjuds in till 2006 års nomineringsprocess (94 kB)