Pristagarföreläsning med Ryôji Arai och Philip Pullman

Välkommen till årets pristagarföreläsning på Kungl. Biblioteket i Stockholm måndagen den 23 maj kl. 18.00. Fri entré.

Språk: engelska
Plats: Kungl. Bibliotekets hörsal
Begränsat antal platser.
Anmälan: catharina.melldahl@kb.se