Upphandling av produktion av 2006 års prisutdelning

Kulturrådet inbjuder till anbudsgivning avseende produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2006. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Sedan 2002 har Kulturrådet regeringens uppdrag att administrera ett internationellt barn- och ungdomslitteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Litteraturpriset är världens största barn- och ungdomslitteraturpris och det näst största litterära priset i världen. Uppdraget avser planering, genomförande och uppföljning av prisutdelningsceremonin den 31 maj 2006.

Anbud skall ha inkommit till Kulturrådet senast måndagen den 9 januari 2006. Frågor med anledning av upphandlingen ställs skriftligen till Anna Cokorilo, Statens kulturråd, Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Box 7843, 103 98 Stockholm, fax: 08-519 264 99, e-post: anna.cokorilo@kulturradet.se.

Förfrågningsunderlag kan rekvireras från Statens kulturråd i pappersform eller genom att laddas ner direkt i pdf-form från www.alma.se eller www.kulturradet.se.

Eventuella rättelser, kompletteringar eller förtydliganden publiceras på denna webbplats och sänds dessutom till dem som meddelar sina adressuppgifter till Kulturrådet på e-postadressen ovan.

Förfrågningsunderlag för upphandling och produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2006, KUR 2005/6717 (89 kB)

Bilaga 1 – Avtalsmall (66 kB)