Information

Astrid Lindreg i en vintrig park
Astrid Lindgren
 

Astrid Lindgren-uställning på turné i världen

Utställningar om Astrid Lindgren, barns rättigheter och leken turnerar runt hela världen just nu. Det är Svenska institutet som har producerat utställningarna i satsningen Astrid Lindgren och barnens rätt.

Svenska institutet driver under 2003-2006 satsningen Astrid Lindgren och barnens rätt kring barnkultur och barns rättigheter med speciellt fokus på lekens betydelse. Leken är ett återkommande tema i Astrid Lindgrens litterära verk och modern forskning bekräftar dess centrala funktion för individens och samhällets utveckling. Satsningens syfte är att lyfta fram detta, bilda opinion och stärka barns rätt enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

"Barn är det viktigaste som finns!"

Värdegrunden för projektet står att finna i Astrid Lindgrens egna ord: "Barn är det viktigaste som finns! Vill vi skapa en bättre värld så måste vi börja med barnen. De har ännu inte stelnat i rutin och förutfattade meningar utan bär inom sig möjligheten till förändring."

Från Sverige till Landet i fjärran

Satsningen består av flera delar som alla bygger på utbyte med organisationer i olika länder som arbetar med barn. Två utställningar produceras i samarbete med Riksutställningar för turné över hela världen: en som presenterar Astrid Lindgrens liv och gärning och en om lekens betydelse "LEK - en allvarlig utställning". Margareta Krantz gör en film om Astrid Lindgrens inställning till barns rättigheter "Till landet i fjärran". Dessutom genomförs en omfattande programverksamhet.

På turnéplanen står bland annat följande länder: Guatemala, Italien, Österrike, USA, Kina, Ryssland, Brasilien, Tyskland och Finland.

Under 2007 kommer lekutställningen att turnera runt i Sverige i Riksutställningars regi.

Mer information
För information om satsningen, kontakta projektledare Maria Kron på Svenska institutet, E-post: mk@si.se

Information om "Astrid Lindgren och barnens rätt" (386 kB)

Turnéplan (16 kB)