Berättarstund och boktåg 31 maj

Katherine Paterson medverkar i en berättarstund med 350 skolelever från Stockholms stad, Västerås och Vimmerby. Skoleleverna har arbetat med Patersons böcker alltsedan tillkännagivandet i mars och har förberett frågor, teaterspel m.m. som nu ska framföras för pristagaren. Dessutom bjuds det på sång och musik av både barnen och Helen Sjöholm som gör ett exklusivt framträdande.

Berättarstunden är ett samarbete med Stockholms stad och Kulturhusets Rum för barn.

Efter berättarstunden går ett boktåg från Kulturhuset till Skansen där Stockholms kulturskolor och elever från skolor i Stockholm deltar.