Nomineringar publiceras i september

Nomineringarna till 2007 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne publiceras på litteraturprisets webbplats i slutet av september.

Inbjudan att nominera kandidater till nästa års pris skickades ut i januari till 407 utsedda nomineringsinstanser. Sista datum att nominera var den 15 maj. Nu sammanställs listan över kandidaterna och nomineringarna gås igenom. Den officiella listan offentliggörs i slutet av september.