Nomineringsdags i januari

I december revideras listan över nomineringsinstanserna som har rätt att nominera kandidater till 2008 års pris. I januari 2007 skickas inbjudningarna ut.

Nomineringsformulär och regler kommer att skickas ut till nominatorerna med brevpost, men även finnas tillgängliga på www.alma.se.

Det kommer även vara möjligt att nominera direkt via webben.

För information om nomineringsprocessen kontakta:

Gustaf Brickman, informatör
Tfn: 08-519 264 00/17
fax: 08-519 264 99
E-post: gustaf.brickman@alma.se

Helene Komlos Grill, informatör
Tfn: 08-519 264 00/06
mobil: 073-360 46 94
fax: 08-519 264 99
E-post: helene.komlos.grill@alma.se