Information

Skolbarn vid berättarstunden på Kulturhuset i maj 2005.
Skolbarn vid berättarstunden på Kulturhuset i maj 2005.
 

Skolor och folkbibliotek arbetar med pristagarna

Stockholms stad arrangerar under våren ett läsfrämjande projekt tillsammans med Kulturhuset och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Projektet finansieras med medel från Kulturrådet. I projektet bjuds skolor från Stockholms stad in att medverka och läsa böcker av årets pristagare.

Arbetet sätter igång på allvar efter tillkännagivandet av nästa års pristagare i mars 2006. Eleverna ska arbeta med teman, biografier, pristagarens land och kultur, skriva, måla, rita, dramatisera, göra utställningar och hålla högläsningar och diskussioner om ämnen som behandlas i böckerna. Skrivarverkstäder med inspiration från tidigare pristagares böcker kommer också att anordnas på ett antal folkbibliotek.

Arbetet avslutas med en berättarstund på Kulturhuset i Stockholm där de hundratals medverkande eleverna får möta 2006 års pristagare i samband med prisutdelningen i maj. I anslutning till berättarstunden anordnas ett boktåg där hundratals barn och ungdomar tågar i en manifestation för boken.

Projektledare och producent är författaren Dan Höjer.

Litteraturpriset kommer att informera om projektet löpande under våren på www.alma.se.