Uppmärksamhet från massmedia och bransch

Valet av årets pristagare Katherine Paterson har tagits väl emot i svensk och internationell media. Tillkännagivandekonferensen direktsändes i ekot och i Kulturnytt där även Katherine Paterson själv och juryledamöter intervjuades.

Den mediala bevakningen har resulterat i ett hundratals pressklipp i Sverige och ett trettiotal inslag i svensk etermedia, bl.a. Rapport, Aktuellt, TV3:s Update och längre inslag i SVT:s Gomorron Sverige och TV4 Nyhetsmorgon. SR:s program ”Stjärnstopp” sände en pristagarintervju den 26 mars i P1. Lyssna till intervjun här.

Det internationella genomslaget har varit störst i USA där bl.a. New York Times, Washington Post och Los Angeles Times har skrivit om nyheten. Svenska ambassaden i anordnar en presskonferens med Katherine Paterson i Washingtoni maj. En intervju med Katherine Paterson publicerad i den lokala tidningen i Vermont där Paterson bor, samma dag som tillkännagivandet den 15 mars, finns att läsa här i sin helhet.
Läs intervjun i den lokala tidningen