Världen bjuds in att nominera till 2007 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

Nyligen utsåg litteraturprisets jury 22 nya nominatorer och i dagarna bjuds sammanlagt 407 instanser från hela världen in att nominera till 2007 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne.

Nominatorerna bjuds in årligen av juryn att föreslå kandidater till priset och är internationella, nationella och regionala instanser med anknytning till barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande. Förutom nominatorerna har även juryn rätt att föreslå kandidater. Litteraturpriset kan inte sökas.

- En unik kunskapsbank av internationell barn- och ungdomslitteratur är under uppbyggnad i Sverige genom litteraturprisets kontakter med nominatorer världen runt. Det är glädjande att intresset för att delta i nomineringsprocessen stadigt ökar. Vår förhoppning är att priset, förutom att höja barnlitteraturens status, även leder till att fler böcker översätts och att världens böcker blir tillgängliga för världens barn, säger litteraturprisets juryordförande Larry Lempert.

Varje instans har rätt att föreslå sammanlagt fyra kandidater inom kategorierna författare, illustratör, berättare och/eller läsfrämjande verksamhet. Två kandidater från det egna hemlandet/regionen och två utländska får föreslås.

En förteckning över nominatorerna och nomineringsreglerna finns på www.alma.se.

Sista datum att nominera är den 15 maj och därefter inleder juryn arbetet med att gå igenom förslagen. I augusti publiceras listan över de nominerade kandidaterna till 2007 års pris. Pristagaren utses i mars nästkommande år.

Kontaktpersoner:
Larry Lempert, ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: 070-463 12 20
E-post: larry.lempert@kultur.stockholm.se

Anna Cokorilo, kanslichef för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Tel: 08-519 264 00/06, 070-602 51 15
E-post: anna.cokorilo@alma.seLitteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Astrid Lindgren Memorial Award) har instiftats av den svenska regeringen och det är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Priset på 5 miljoner kronor (ca USD 640 000, 530 000 Euro) delas ut årligen till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande insatser i Astrid Lindgrens anda. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen samt att på global nivå främja barns rätt till kultur. Litteraturpriset administreras av Statens kulturråd. Mer information: www.alma.se.