Kulturrådet kommenterar ALMA-pristagare

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne syftar till att stärka barns rätt till kultur i ett internationellt perspektiv. I det ingår att uppmärksamma välförtjänta författare, illustratörer och berättare. Men lika viktigt är att undanröja hinder för läsning. Genom Banco del Libros arbete får barnen en verklig chans att ta del av den litteraturskatt som finns och därigenom får de chansen att växa upp till självständiga och starka personer.

– Att litteraturpriset nu för första gången ges till en organisation som arbetar med läsfrämjande innebär ett erkännande till alla dem som arbetar för barns rätt till kultur, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt i en kommentar.