Nomineringar publiceras den 28 september

Nomineringarna till 2008 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne publiceras på litteraturprisets webbplats den 28 september.

Inbjudan att nominera kandidater till nästa års pris skickades ut i januari till 424 utsedda nomineringsinstanser. Sista datum att nominera var den 15 maj. Nu sammanställs listan över kandidaterna och nomineringarna gås igenom. Den officiella listan offentliggörs i slutet av september, i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg 27-30 september.