Paterson Family Foundation

Katherine Paterson har beslutat att instifta en stiftelse för litteraturprisets prispengar på fem miljoner som hon emottog i maj.

Stiftelsen ”The Paterson Family Foundation” har nu delat ut bidrag till två projekt, varav det ena till the National Children’s Book and Literacy Alliance (NCBLA ) som arrangerar ett nationellt toppmöte om läsning och demokrati i USA i samarbete med US Library of Congress, och det andra till ett årligt utbytesprojekt för ungdomar och vuxna från New England och Sydafrika. Mer information om organisationen NCBLA finns på: www.thencbla.org