Fler än någonsin bjuds in att föreslå 2009 års ALMA-pristagare

Hela 450 organisationer och institutioner från 201 länder har bjudits in att nominera kandidater till 2009 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. 

Antalet nomineringsinstanser har sedan förra året ökat från 422 till 450. De nya nominatorerna kommer från Argentina, Nederländerna, Mexico, Norge, Australien, Vietnam, Tyskland, Island, Guatemala, Zambia, Spanien, Belgien, Haiti, Israel, USA, Serbien, Irland, Italien, Danmark och Finland.

Varje år bjuder litteraturprisets jury in nomineringsinstanser från hela världen att föreslå kandidater till priset. Nominatorerna är internationella, nationella och regionala instanser som organisationer och forskningsinstitutioner med anknytning till barn- och ungdomslitteratur.

Sista datum att nominera är den 15 maj och därefter inleder juryn arbetet med att gå igenom förslagen. I augusti publiceras listan över de nominerade kandidaterna till 2009 års pris.