Kulturministern kommenterar årets ALMA-pristagare

Lena Adelsohn Liljeroth gläds över valet av årets pristagare Sonya Hartnett.

- Kultur för barn och unga är en huvudfråga för kulturpolitiken, säger Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar till ALMA-priset 2008, jag är övertygad om att läsningens betydelse för barns och ungas utveckling inte kan överskattas. Läsning för mycket gott med sig - för språket, för tankevärlden,  för att förstå  vem man är och utveckla empati för andra. Men framför allt är det roligt! Just därför är det viktigt med ett pris som ger tyngd och plats åt barn- och ungdomslitteraturen som ALMA-priset gör.

- Att det i år är en författare från Australien, Sonya Hartnett, som fått priset är väldigt roligt - meningen med priset är ju att det ska vara ett internationellt pris, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Jag tycker också att det är bra att priset går till en författare som skriver för de lite äldre barnen - det är en grupp som ibland glöms bort.