Läs världens barnboksförfattare med ALMA

Visst finns det mer att läsa än Astrid Lindgren! Under våren tävlar grundskolorna i Stockholms stad i tävlingen Barn & Böcker - en tävling som lyfter fram bra böcker från världens alla hörn.

Syftet med Barn & Böcker är att ge en vidare bild av de många olika sorters författarskap som finns världen över. Förhoppningen är att ge både elever och lärare ny inspiration i läsandet.

Tävlingsbidragen kommer att bestå av presentationer i ord och bild av de böcker av internationella författare, som barnen läser och reflekterar kring under våren. Den avslutas med tre dagars läsfest på Skansen - den 25-27 maj presenteras vinnarna mitt bland författaruppläsningar, workshops och bokbytarbord. 

Projektet är ett samarbete mellan Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Stockholms stads utbildningsförvaltning och bibliotek och Skansen. För mer information om tävlingen besök www.edu.stockholm.se.