Maria Lassén-Seger ny juryledamot för ALMA

Maria Lassén-Seger är ny medlem i ALMAs jury från och med september 2008.

Maria Lassén-Seger är född 1967 i Jakobstad, Finland. Fil. dr. i engelska språket och litteraturen, bibliotekarie, litteraturkritiker med inriktning på barnlitteratur, undervisar och forskar i barnlitteratur. Hon är finländare med svenska som modersmål, numera bosatt i Åbo tillsammans med sin fotograferande make och en son som hon gärna byter boktips med.