Elina Druker ny jurymedlem

Kulturrådets styrelse har utsett Elina Druker, forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, till ordinarie ledamot i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).

– Styrelsen är mycket glad att Elina Druker har tackat ja till att ta plats i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, säger Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg. Det är ett viktigt uppdrag och jag är säker på att hon kommer att tillföra mycket till juryarbetet med hennes kunskap om olika konstgenrer och medier.

Elina Druker ersätter litteraturpedagogen, föreläsaren och skribenten Agneta Edwards, som lämnar ALMA-juryn den 30 juni på egen begäran för att arbeta med andra uppdrag. Elina Druker tillträder uppdraget som ledamot den 1 juli 2011.

Elina Druker är forskare med betydande erfarenhet av barn- och ungdomslitteratur med särskild tonvikt på bilderböcker. Elina Druker är också kritiker i Svenska Dagbladet och var redaktör för Barnlitteraturanalyser (Studentlitteratur, 2008) och I litteraturens underland (Makadam, 2011). Hon ingår också i ett internationellt nätverk med bilderboksforskare och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar/publikationer.

– Det är en ära att få delta i arbetet med detta fantastiska barnlitterära pris, säger Elina Druker.

Juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne består av tolv ledamöter, vilka besitter en bred kompetens inom områdena internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande arbete samt barns rättigheter. Juryns uppdrag är att utse nomineringsinstanser, utvärdera nominerade kandidater och besluta om pristagare. Ledamöter och juryordförande utses av styrelsen för Statens kulturråd.