Illustration av Shaun Tan till Nationalmuseum

Nationalmuseum i Stockholm får idag ta emot en illustration av Shaun Tan. Därmed blir hans verk tillgängligt för en bred allmänhet och bevaras för kommande generationer.

– Nationalmuseum är mycket glada över att kunna ta emot ett originalverk av årets ALMA-pristagare Shaun Tan. Han framstår här som en stor förnyare av en klassisk bildvärld i barnbokens form. Förvärvet av Shaun Tans illustration blir därför ett värdefullt komplement till museets samlingar av barnboksillustrationer, säger Magnus Olausson, chef för Samlingarna med Statens porträttsamling på Nationalmuseum. 

I illustrationen möts Shaun Tans och Astrid Lindgrens karaktärer. Med blyerts och färgkrita låter Shaun Tan Astrid Lindgrens internationellt kända figur Pippi Långstrump sitta på huvudet av en vattenbuffel. Vattenbuffeln finns med i kortnovellen The Water Buffalo i antologin Tales from Outer Suburbia (Allen & Unwin, 2008).

Shaun Tan gjorde illustrationen inför sitt besök i Stockholm i slutet av maj i år och den visades första gången i samband med pristagarföreläsningen på Kulturhuset. Shaun Tan har valt att donera illustrationen till Nationalmuseum som en gåva till Sverige.