Nya läsnycklar för böcker av Kitty Crowther och Philip Pullman

Idag lanserar ALMA läsnycklar för böckerna Är det dags? (Berghs, 2008) och Rotbarnet (Berghs, 2011) av 2010 års pristagare Kitty Crowther, och Guldkompassen (Natur&Kultur, 2008) av 2005 års pristagare Philip Pullman.

Läsnycklar är handledningar för alla som vill veta mer om litteraturpristagarna och deras verk. De kan användas i bokcirkeln, för skolarbetet eller som inspiration till mer läsning. Med läsnycklarna vill vi öka kunskapen om pristagarna bland barn, unga och läsfrämjare, men syftet är också att levandegöra litteraturen och ge möjlighet till delaktighet och eget skapande.

De nya läsnycklarna är skrivna av litteraturpedagogen, skribenten och tidigare jurymedlemmen Agneta Edwards.

– Med läsnyckelns hjälp kan man komma under ytan på berättelsen och fördjupa sin läsning och tolkning. Jag hoppas att läsnycklarna används som verktyg för att öppna boken för läsarens blick, tanke och upplevelse, särskilt i skolans litteraturundervisning men också som inspiration för vilken bokläsare som helst.

Klicka här för att komma till läsnycklarna.