Nominera till 2018 års pris

Vem vill du se som nästa års pristagare? Idag är sista chansen att nominera kandidater för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2018.

Alla länder i världen kan nominera sin barn- och ungdomslitteratur och sina läsfrämjande insatser.

Enbart organisationer godkända av juryn har rätt att nominera kandidater. Förteckning över godkända nomineringsinstanser finns här.

Varje instans kan nominera två kandidater från det egna landet och två från ett annat land.

Nomineringar skall vara kansliet till handa senast 15 maj 2017.

Information och blanketter finns här.