Suzi Ersahin, foto Kerstin Lager

Suzi Ersahin blir ny chef för ALMA

Kulturrådet har utsett Suzi Ersahin till ny kanslichef för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). Hon tillträder sin tjänst den 16 september 2019 och efterträder då Helen Sigeland som går i pension i oktober.

Suzi Ersahin har de senaste fem och ett halvt åren varit kulturråd vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Turkiet. Hon har en bakgrund som konstnär och en mångårig erfarenhet av kultur- och främjararbete, bland annat som handläggare för Iaspis som är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Hon har ett hjärtligt engagemang för barnkultur och har arbetat med barnkulturprojekt och själv hållit i konstkurser för barn.
 
– Det är med en fantastisk glädje jag ser fram emot att få leda arbetet med världens viktigaste barnlitteraturpris. Barn- och ungdomslitteratur kan underhålla och ge spänning men även utmana och tvinga oss att möta våra mörkaste rädslor. ALMA:s värderingar som stödjer demokrati, öppenhet och barns rätt till kultur är angeläget i en global turbulent tid. Att få arbeta nationellt och internationellt med Astrid Lindgrens arv är både en stor ära och en skrämmande uppgift, säger Suzi Ersahin.

Under sin tid som kulturråd har Suzi Ersahin initierat ett hundratal projekt inom hela kulturfältet som syftat till att länka samman, hitta relationer och föra dialog mellan Sverige och Turkiet. Bland annat skapade hon Young Voices som baserat på FN:s barnkonvention syftade till att göra barns kreativa röster hörda. Projektet genomfördes i samarbete med lokala organisationer och institutioner och innehöll utställningar, workshops, residens, studieresor och evenemang inom allt från barnlitteratur och makerkultur till streetdans och barnrättsfrågor.

– Jag är stolt och trygg över denna rekrytering. Suzi Ersahin har ett stort engagemang för och är väl insatt i kulturfrågor som rör barn, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

För mer information, kontakta
 
Mariella Kucer, Kommunikatör ALMA
076-540 10 17, mariella.kucer@alma.se