15 maj är sista dag att nominera kandidater till 2014

Årets pristagarvecka närmar sig och samtidigt är nomineringsprocessen inför nästa år i full gång. Tisdagen den 15 maj är sista dagen att nominera kandidater till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2014.

Redan i januari skickade kansliet ut inbjudningar att föreslå kandidater till nomineringsinstanser runt om i världen.

När förslagen från nomineringsinstanserna har inkommit sammanställer kansliet nomineringshandlingarna. Efter det följer en process där juryn läser, granskar och begär in kompletteringar av nomineringsinstanserna.

I september har de inkomna nomineringarna granskats och listan för 2014 offentliggörs vid den internationella bokmässan i Frankfurt, som pågår 9-13 oktober 2013.

Länk till information om nomineringsprocessen här.