Foto: Emma Jansson

Nomineringsprocessen för 2014 inledd

Nomineringsprocessen för 2014 inleddes idag, och därmed har arbetet för att hitta nästa års pristagare påbörjats. 401 instanser från hela världen bjuds in för att nominera kandidater.

Bland nominatorerna finns internationella, nationella och regionala instanser som organisationer och forskingsinstitutioner med anknytning till barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande, men också tidigare pristagare har rätt att nominera.

De nominerade kandidaterna för 2014 tillkännages på den internationella bokmässan i Frankfurt i oktober
.
Mer information om nomineringsprocessen finns här.