Nomineringarna till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2015 offentliggjordes idag

Idag offentliggjorde juryns nya ordförande Boel Westin listan över nominerade kandidater till 2015 års pris, vid den internationella bokmässan i Frankfurt. På listan finns femtio namn som aldrig tidigare varit nominerade och de totalt 197 kandidaterna representerar 61 olika länder.

– Jag ser med stor förväntan fram emot att leda juryns arbete och att fördjupa kunskaperna om kandidaternas verk och gärningar, sade Boel Westin efter framträdandet.

De nominerade kandidaterna – författare, illustratörer, berättare samt läsfrämjande personer och organisationer – har föreslagits av drygt hundra organisationer från hela världen. Dessa nomineringsinstanser, med expertkunskaper inom barn- och ungdomslitteratur, har rätt att nominera kandidater från sitt eget land eller region, men också från andra länder. Boel Westin kommenterar:

– Nomineringslistan är en fantastisk förteckning över dagens verksamma författare, berättare illustratörer och läsfrämjare av olika slag. Det är min förhoppning att nomineringslistan blir spridd i alla tänkbara sammanhang som har att göra med läsning och berättande för barn och ungdomar.

Tillkännagivandet av 2015 års pristagare äger rum den 31 mars, 2015.

Länk till kandidatlistan här.