Foto: Stefan Tell

Samarbete med Berättarministeriet om barns lust att skriva

I vår inleder Berättarministeriet och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) ett samarbete i syfte att stärka intresset för barn- och ungdomslitteratur och öka barns lust att uttrycka sina drömmar, idéer, tankar och åsikter genom skrivande.

Berättarministeriet är en läsfrämjande verksamhet som arbetar för att inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket. Sedan 2011 driver de skrivarverkstäder för barn mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet.

– ALMA och Berättarministeriet har många gemensamma värderingar och mål, som att öka läs- och skrivkunnigheten bland barn i syfte att öka den socioekonomiska rörligheten. Det känns helt naturligt att samarbeta, säger Berättarministeriets verksamhetssamordnare Dilsa Demirbag-Sten.

Under våren kommer 10- och 11-åringar på Hölöskolan i Södertälje och Hjulstaskolan i Järva att arbeta med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och årets pristagare Barbro Lindgren. Arbetet, som sker både i klassrummen och i Berättarministeriets skrivarverkstäder, kommer att presenteras i slutet av maj.

– Det är fantastiskt att se hur barnen nyfiket och frimodigt tar sig an årets pristagare, författaren Barbro Lindgren, och funderar över hur juryn motivering: Vad tror barnen att “absolut gehör”, “gestaltar” och “upptåg” betyder? Det ska bli roligt att höra, fortsätter Dilsa Demirbag-Sten.

– Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är i sig ett läsfrämjande projekt, säger kanslichef Helen Sigeland. Alla initiativ som syftar till att synliggöra pristagarna och deras verk välkomnas och alldeles särskilt när barns egen kreativitet uppmuntras. Och det ska bli väldigt spännande att se resultatet av barnens arbete med vår första svenska pristagare!

Läs mer om Berättarministeriet här.