Elina Druker. Foto: Henry Ascher

Seminarium i Istanbul om barns rätt och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Med anledning av Barnkonventions 25-årsjubileum arrangerade svenska konsulatet i Istanbul den 4 december ett seminarium om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Från ALMA medverkade kanslichef Helen Sigeland och juryledamöterna Henry Ascher och Elina Druker.  Vid seminariet betonade Helen Sigeland nomineringsinstansernas betydelse för priset. Elina Druker presenterade årets pristagare Barbro Lindgren, och Henry Ascher talade om Astrid Lindgrens humanistiska anda och Barnkonventionen. De inbjudna deltagarna bestod av läsfrämjare, bibliotekarier, pedagoger och representanter för författarorganisationer.